Konkurs z dnia 24. 05. 2017r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 01.06.2017r.

ogłoszenie o konkursie 24.05.2017r

SWKO 24.05.2017r.


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 27.03.2017r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 27.03.2017

Konkurs z dnia 16.03.2017r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie 16.03.2017

SWKO 16.03.2017


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 22.03.2017r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego dnia 13.03.2017r. na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 22.03.2017

Konkurs z dnia 13. 03. 2017r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 28.02.2017r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Konkurs z dnia 23.02.2017r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO

 

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 22.02.2017r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego dnia 15.02.2017r. na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Konkurs z dnia 15. 02. 2017r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 22.12.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogloszenie-o-rozstrzygnieciu-konkursu

 

Konkurs z dnia 22.12.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogloszenie-o-konkursie

swko

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 29.12.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogloszenie-o-rozstrzygnieciu-konkursu

 

Konkurs z dnia 16.12.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogloszenie-o-konkursie

swko

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 28.12.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogloszenie-o-rozstrzygnieciu-konkursu

 

 

ogloszenie-o-konkursie

swko

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 28.09.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogloszenie-o-rozstrzygnieciu-konkursu

 

Konkurs z dnia 28.09.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogloszenie-o-konkursie

swko

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 17.08.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Konkurs z dnia 17.08.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ OPiLU. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 17.08.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Konkurs z dnia 17.08.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ OPiLU. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 01.04.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Informacja z dnia 07.04.2016r.

Samodzielny Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu informuje, że termin składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu zostaje przedłużony do dnia 11.04.2016r. do godz. 10:00. Tym samym termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 11.04.2016r. godz. 10:30, a termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje przedłużony do dnia 11.04.2016r. do godz. 13:00.

 

Konkurs z dnia 01.04.2016r. 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 31.12.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Konkurs z dnia 31.12.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 17.12.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Informacja z dnia 28.12.2015r.

Samodzielny Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu informuje, że termin składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu zostaje przedłużony do dnia 30.12.2015r. do godz. 10:00. Tym samym termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2015r. godz. 10:30, a termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje przedłużony do dnia 31.12.2015r. do godz. 13:30.

 

Konkurs z dnia 17.12.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO

 

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 09.12.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Konkurs z dnia 09.12.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 27.11.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Konkurs z dnia 19.11.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO

 


 

 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 27.11.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Konkurs z dnia 19.11.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO

 


 

 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 15.10.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Konkurs z dnia 07.10.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 05.10.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Konkurs z dnia 30.09.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 01.09.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Konkurs z dnia 01.09.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 29.07.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowanych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Konkurs z dnia 29.07.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO


 

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 10.06.2015r

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

 

Konkurs z dnia 10.06.2015r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W załącznikach do pobrania ogłoszenie o konkursie ofert oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

ogłoszenie o konkursie

SWKO


 

OGŁOSZENIE z dnia 27 lutego 2015r. 

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu w okresie od 01.03.2015r. do 31.12.2015r., które zostało ogłoszone dnia 24.02.2015r. Udzielający Zamówienia, tj. w SP ZOZ OPiLU w Zabrzu, reprezentowany przez Komisję Konkursową w składzie:

 

  1. Przewodnicząca – Dorota Sosnowska,
  2. Członek – Marianna Papaj,
  3. Sekretarz – Sonia Opic-Jaworek

 

podaje do wiadomości Oferentów, których oferty zostały przez Komisję Konkursową wybrane jako najkorzystniejsze i z którymi zostaną zawarte umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych w okresie od 01.03.2015r. do 31.12.2015r.

 

 

Zadanie Nr Nazwa Oferenta
1 Grzegorz Galant

Za zgodność:

Dyrektor SPZOZ OPiLU

 

OGŁOSZENIE z dnia 24 lutego 2015r.

 DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu,
ul. Park Hutniczy 6

 

działając na podstawie art. 146 ust.1, art.147-150, 151 ust. 1-5, art.152, art. 153 i art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2011r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz działając w związku z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień w Zabrzu z dnia 23.02.2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przygotowania oraz przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju i zakresie zgodnym z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert

i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na

świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych

w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie udzielone zamówienie

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień w Zabrzu w następujących zakresach:

Zadanie 1

Instruktor terapii uzależnień lub osoba posiadająca status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie instruktora terapii uzależnień udzielający świadczeń:

– w środy w godz. 18:00-20:00 (tj. 2 godziny)
– w piątki w godz. 14:00-20:00 (tj. 6 godzin).

 

Termin udzielania świadczeń:
od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015r.

 Miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert) pobrać do dnia 26 lutego 2015r. do godz. 10:00 w siedzibie SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6, (sekretariat pok. 9, w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 32 271 84 42).

Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienia do dnia 27 lutego 2015r. do godz. 10.00.

 Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 lutego 2015r. o godz. 11.00 w sekretariacie SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6 (pok.9).

 Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 27 lutego 2015r. do godz. 15.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia
i zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.opilu.pl i na tablicy ogłoszeń SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

 

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu złożenia ofert. Oferent ma prawo do składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art.154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oferenci mogą składać protesty i odwołania dotyczące konkursu ofert w trybie i na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO).

 


 

Zamówienia poniżej 30tys euro

Informacja z dnia 14.10.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „Modernizację i przebudowę pomieszczeń rejestracji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu” w związku z uzyskaniem najwyższej liczby punktów – 100 jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Romik, z siedzibą w Chorzowie, ul. Wieniawskiego 16.

Analizę ofert została przedstawiona w tabeli poniżej.

 

L.p. 1 2
Nazwa i adres Wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Romik ul. Wieniawskiego 16

41-506 Chorzów

TRAKT Sp z o.o. ul. Jasna 31b

44-122 Gliwice

Suma punktów 100 78,82

 

 

Informacja z dnia 09.10.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu informuje, iż rozstrzygnięcie postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Modernizację i przebudowę pomieszczeń rejestracji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu” nastąpi do dnia 14 października 2015r roku do godz. 15:00.

 

Ogłoszenie z dnia 04.09.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu

zaprasza Firmy do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na:

Modernizację i przebudowę pomieszczeń rejestracji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu

Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikami do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 – STRONA TYTUŁOWA OPISU

ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY

ZAŁĄCZNIK NR 3 – RYSUNEK (RZUT FRAGMENTU PARTERU – INWENTARYZACJA)

ZAŁĄCZNIK NR 4 – RYSUNEK (RZUT FRAGMENTU PARTERU)

ZAŁĄCZNIK NR 5 – RYSUNEK (RZUT SUFITÓW PODWIESZONYCH I ROZMIESZCZENIE OŚWIETLENIA)ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK NR 6 – RYSUNEK (WIDOK A-A ZAMIENNY)

ZAŁĄCZNIK NR 7 – RYSUNEK (WIDOK B-B ZAMIENNY)

ZAŁĄCZNIK NR 8 – RYSUNEK (WIDOK C-C)

ZAŁĄCZNIK NR 9 – RYSUNEK (WIDOK D-D ZAMIENNY)

ZAŁĄCZNIK NR 10 – RYSUNEK (WIDOK E-E, WIDOK F-F)

ZAŁĄCZNIK NR 11 – PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

ZAŁĄCZNIK NR 12 – RYSUNEK (BELKA B.1)

ZAŁĄCZNIK NR 13 – RYSUNEK (RZUT POMIESZCZENIA REJESTRACJI)

ZAŁĄCZNIK NR 14 – PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O.

ZAŁĄCZNIK NR 15 – RYSUNEK (RZUT PARTERU)

ZAŁĄCZNIK NR 16 – RYSUNEK (ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O.)

ZAŁĄCZNIK NR 17 – PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA)

ZAŁĄCZNIK NR 18 – PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (OPIS TECHNICZNY)

ZAŁĄCZNIK NR 19 – RYSUNEK (SCHEMATY ISTNIEJĄCEGO ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ)

ZAŁĄCZNIK NR 20 – RYSUNEK (SCHEMAT PROJEKTOWANEGO ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ)

ZAŁĄCZNIK NR 21 – RYSUNEK (ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW I GNIAZD WTYCZKOWYCH)

ZAŁĄCZNIK NR 22 – STRONA TYTUŁOWA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 23 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAŁĄCZNIK NR 24 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 25 – SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SPRZĘTU SANITARNEGO ORAZ INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

ZAŁĄCZNIK NR 26 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAŁĄCZNIK NR 27 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (roboty w zakresie instalacji i sprzętu sanitarnego)

ZAŁĄCZNIK NR 28 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (instalowanie centralnego ogrzewania)

ZAŁĄCZNIK NR 29 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej)

ZAŁĄCZNIK NR 30 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA (montaż balustrad)

ZAŁĄCZNIK NR 31 – PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 32 – KOSZTORYS NAKŁADCZY

ZAŁĄCZNIK NR 33 – PRZEDMIAR ROBÓT; KOSZTORYS ŚLEPY (INSTALACJE SANITARNE)

ZAŁĄCZNIK NR 34 – PRZEDMIAR ROBÓT; KOSZTORYS ŚLEPY (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

ZAŁĄCZNIK NR 35 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 36 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 37 – WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 38 – WZÓR UMOWY

Zamówienia powyżej 30tys euro

Aktualnie nie ma żadnych zamówień

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.