Staże i Szkolenia

  • Staże kliniczne w ramach II etapu Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień (rekomendacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
  • Staże kliniczne w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków (rekomendacja Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii)

Rekomendacja:
rekomendacjas

  • Staże z zakresu specjalizacji psychologii klinicznej, w ramach współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym -(Wydział Zamiejscowy w Katowicach )
  • Staże dla osób starających się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Praktyki dla studentów w ramach studiów psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 4 rok studiów (2 miesiące praktyk w ramach Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych)
  • Praktyki dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu, kierunek resocjalizacja