Pierwszy krok w Ośrodku

Korzystanie z oferty Ośrodku jest proste i nie wymaga wielu formalności.

Po wejściu do Ośrodka skieruj się do rejestracji- tu uzyskasz niezbędne informacje i zostaniesz przekierowany do odpowiednich pracowników Ośrodka.

Zgłaszając się jedynie z dowodem osobistym możesz umówić wizytę:
-u terapeuty w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
-u lekarza w tej poradni lub lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Jak zapomnisz dokumentu tożsamości- nie martw się! Przyjdź! W jakiś sposób problem rozwiążemy!

 Ważne ! 
Od wtorku do piątku w godzinach 13:00 – 14.30 możesz skorzystać z konsultacji,  na których uzyskasz  informacje o różnych formach terapii w Ośrodku i nie tylko. Na konsultacje nie trzeba się umawiać- po prostu przyjdź! W pierwszej kolejności przyjmowani są mieszkańcy Zabrza.
Ważne dla osób zdecydowanych na podjęcie leczenia!
Wszystkie osoby zdecydowane na podjęcie   leczenia proszone są o  kontakt z rejestracją
pod nr telefonu 32 271 84 42 wew. 108  w celu ustalenie terminu wizyty (informacja dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko z terenu Zabrza) .
Uwaga : Prosimy by nie zgłaszać w godzinach wyznaczonych na konsultacje!

Kolejne informacje:
Przed rozpoczęciem leczenia w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu lub Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych zalecamy konsultację z terapeutą z poradni.

Dokumenty wymagane do rozpoczęcie leczenia to dowód tożsamości, właściwe skierowanie(skierowanie dotyczy oddziałów dziennych) i dokument potwierdzający ubezpieczenie lub jego brak.

Rozpoczęcie psychoterapii z pominięciem wizyty u lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego wymaga właściwego skierowania od lekarza.
Osoby do 18 roku życia powinny zgłosić się na pierwszą wizytę ze swoim opiekunem prawnym.

Do programu „Trzymaj się” dziecko może dołączyć samo, na prośbę rodzica lub instytucji(kuratora, szkoły itd.).

Pamiętaj!!
Wystarczy zgłosić się do rejestracji Ośrodka (wchodząc do budynku pomieszczenie po lewej stronie)

 

Wizyty można umawiać telefonicznie:
(32) 271 84 42 wew. 108
(32) 278 11 99 wew. 108

Zapraszamy!

Komu pomagamy

Osobom cierpiącym z powodu:

 • zaburzeń psychicznych
 • picia alkoholu
 • zażywania środków odurzających
 • uprawiania hazardu
 • problemów życia codziennego
 • Ich rodzinom, bliskim i przyjaciołom


Jeśli cierpisz, bo ktoś z Twoich bliskich (partner, dziecko, rodzic, brat…) ma problem z alkoholem, narkotykami, hazardem
– zapraszamy Cię !

Jak pomagamy

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty terapeutyczno-medycznej !!!

W naszym Ośrodku można podjąć leczenie i uzyskać pomoc psychologiczną w ramach:

Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia


Do poradni mogą zgłosić się po pomoc:

 • osoby z problemem uzależnienia/nadużywania alkoholu
 • osoby z problemem uzależnienia/nadużywania innych substancji
  psychoaktywnych
 • osoby z problemem uzależnienia od hazardu
 • członkowie rodzin/ bliscy osób z problem alkoholowym/narkotykowym/hazardowym

W ramach Poradni proponujemy:

 • poradnictwo psychologiczne
 • psychoterapię indywidualną i grupową
 • konsultacje i leczenie psychiatryczne
 • farmakoterapię
 • możliwość uzyskania skierowania do innych placówek leczniczych

Właściwe leczenie odbywa się w formie psychoterapii grupowej oraz indywidualnej, w sytuacjach uzasadnionych medycznie z zastosowaniem farmakoterapii.

Korzystamy z kilku wiodących nurtów psychoterapii, mając na celu indywidualizację i optymalizację leczenia poprzez dostosowanie oddziaływań do rodzaju trudności danego pacjenta. W początkowym etapie terapii osób uzależnionych dominuje kierunek behawioralno-poznawczy z zastosowaniem technik wywiadu motywacyjnego. W dalszych etapach leczenia pracujemy w oparciu o nurt psychoterapii psychodynamicznej zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym. W psychoterapii osób uwikłanych we współuzależnienie łączymy podejście: psychodynamiczne, systemowe i behawioralno-poznawcze.

Psychoterapia dla osób z problemem uzależnienia oraz psychoterapia dla członków rodzin/bliskich są prowadzone w odrębnych programach terapeutycznych.

Oferta terapeutyczna poradni jest skierowana do:

 • osób dorosłych
 • młodzieży z problemem nadużywania/uzależnienia po ukończonym podstawowym programie leczenia w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz innych ośrodkach stacjonarnych terapii uzależnień.

Program terapeutyczny prowadzony w poradni trwa od kilku do kilkunastu miesięcy – zależnie od zgłaszanych problemów i celów leczenia.
Sesje psychoterapii grupowej odbywają się w godzinach popołudniowych (17:00 – 20:00) z częstotliwością raz lub dwa razy w tygodniu. Sesje psychoterapii indywidualnej są prowadzone równolegle z psychoterapią grupową i odbywają się pomiędzy godz. 8:00 a 17:00 (terminy uzgadniane są indywidualnie z terapeutą prowadzącym).

Kwalifikacja do programu terapeutycznego poprzedzona jest wizytami diagnostycznymi u terapeuty uzależnień i lekarza.
Zazwyczaj trudno jest podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii dlatego można pierwszy raz zgłosić się na wstępną konsultację, aby dokładnie zapoznać się z ofertą Ośrodka i rozważyć skorzystanie z odpowiedniej formy leczenia.

Do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  wymagane skierowanie lekarskie  od osób z innymi uzależnieniami niż alkohol i narkotyki oraz od rodzin i bliskich osób uzależnionych!

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

W oddziale oferujemy kompleksowe leczenie dla osób borykających się z problemem nadużywania alkoholu, hazardu i innych substancji psychoaktywnych.

Program terapii uwzględnia pracę zarówno nad nadużywaniem, jak i wynikającymi z niego aktualnymi problemami i kryzysami.

Dodatkowymi zaletami programu są:

 • intensywność(zwłaszcza dla osób mających trudności z utrzymywaniem abstynencji)
 • kompleksowość(zapewniamy opiekę terapeutyczną i medyczną)
 • możliwość pracy we względnie stałej grupie(dla osób mających trudności z otwieraniem się przed innymi)
 • możliwość podjęcia leczenia bez konieczności przenoszenia się na ten czas poza miejsce zamieszkania.

Na okres terapii przysługuje zwolnienie lekarskie ułatwiające korzystanie z leczenia osobom pracującym zmianowo, co często mocno utrudnia inne formy leczenia.

Osoby, które zakończyły leczenie w oddziale dziennym mogą uczestniczyć w grupie wsparcia dla jego absolwentów, która odbywa się w pierwszą środę miesiąca o godz. 17(poza miesiącami wakacyjnymi)
Zapraszamy!

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych „Strych” Grupa dla dorosłych powyżej 18 lat

Spotkania grupowe odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach popołudniowych. Od godziny 14:00 pacjenci korzystają z psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji z lekarzem.

Zasady przyjęcia

1. Pacjent przyjmowany jest na podstawie ważnego skierowania, po uprzednim ustaleniu terminu z terapeutą oddziału.

2. Wymagane dokumenty przy przyjęciu: skierowanie lekarskie, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, dowód osobisty lub inny dowód potwierdzający tożsamość, karta NFZ.

3. W ustalonym terminie pacjent z kompletem dokumentów zgłasza się do Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.

4. W pierwszym dniu leczenia odbywa się spotkanie z terapeutą pracującym w oddziale, w trakcie którego pacjent:
– zostaje poinformowany o zasadach, metodach i celach leczenia,
– otrzymuje informację o nazwisku i roli terapeuty prowadzącego, którego zadaniem jest opieka nad pacjentem w trakcie jego leczenia oraz o wstępnym planie opieki na pierwsze dni pobytu

Pacjent otrzymuje w formie pisemnej kontrakt terapeutyczny, określający zasady opisujące pobyt w oddziale, który omawia wspólnie z terapeutą. Kontrakt sporządzony jest w dwóch kopiach, po akceptacji zostaje podpisany przez pacjenta i terapeutę wprowadzającego. Jedna kopia zostaje dołączona do dokumentacji medycznej pacjenta, drugą otrzymuje pacjent.

Pacjent wyraża pisemnie zgodę na przyjęcie do oddziału i leczenie oraz informuje o ewentualnych osobach, które mogą zasięgać informacji na temat jego leczenia oraz którym może być udostępniona dokumentacja medyczna.

Możliwy kontakt:
poprzez rejestrację lub nr telefonu: 600 883 472

Dołącz do nas na facebooku

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych „Strych” Grupa dla młodieży 15-18lat

Terapia w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych przeznaczona jest dla osób uzależnionych bądź nadużywających narkotyków.

Program terapii przewidziany jest na 6 miesięcy.
Celem terapii jest przede wszystkim poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników terapii poprzez:

 • wspieranie w osiągnięciu i utrzymywaniu abstynencji od narkotyków lub ograniczenia ryzyka związanego z ich używaniem
 • trening umiejętności służących radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych
 • pomoc rozwiązywaniu problemów psychologicznych oraz leczenie współistniejących z nadużywaniem substancji psychoaktywnych zaburzeń psychicznych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów w rodzinie, środowisku, problemów prawnych
Ważne!
Zaletą korzystania z terapii w oddziale jest to, że nie trzeba opuszczać miejsca zamieszkania na wiele miesięcy i można kontynuować naukę w szkole, pracę, można nadal być w kontakcie z bliskimi/przyjaciółmi/rodziną.

Spotkania grupowe odbywają się we wtorki i piątki w godzinach popołudniowych. Od godziny 14.00 pacjenci korzystają z psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji z lekarzem, .

 

 

Terapia w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych przeznaczona jest dla osób uzależnionych bądź nadużywających narkotyków.

Program terapii przewidziany jest na 6 miesięcy.
Celem terapii jest przede wszystkim poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników terapii poprzez:

 • wspieranie w osiągnięciu i utrzymywaniu abstynencji od narkotyków lub ograniczenia ryzyka związanego z ich używaniem
 • trening umiejętności służących radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych
 • pomoc rozwiązywaniu problemów psychologicznych oraz leczenie współistniejących z nadużywaniem substancji psychoaktywnych zaburzeń psychicznych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów w rodzinie, środowisku, problemów prawnych
Ważne!
Zaletą korzystania z terapii w oddziale jest to, że nie trzeba opuszczać miejsca zamieszkania na wiele miesięcy i można kontynuować naukę w szkole, pracę, można nadal być w kontakcie z bliskimi/przyjaciółmi/rodziną.
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych Grupa dla młodzieży 15-18 lat Piotr Wieczorkowski,Małgorzata Szewczyk, Magda Cyndzas

Zespół terapeutów: Magda Cyndzas, Małgorzata Szewczyk, Piotr Wieczorkowski

Spotkania grupowe odbywają się we wtorki i piątki w godzinach popołudniowych. Od godziny 14.00 pacjenci korzystają z psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji z lekarzem, .

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego oferuje szeroko rozumianą pomoc psychiatryczno – psychologiczną wobec osób doświadczających zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych, a także będących w sytuacjach kryzysowych.
W ramach poradni prowadzona jest:

 • diagnostyka psychologiczna i psychiatryczna
 • farmakoterapia
 • poradnictwo psychologiczne
 • psychoterapia indywidualna i grupowa

W poradni przyjmowane są zarówno osoby dorosłe jak i dzieci ( od 10 r. życia, które mogą skorzystać z diagnostyki i pomocy psychiatrycznej)

Do Poradni Zdrowia Psychicznego (psychiatry) nie jest wymagane skierowanie!!!
Na badanie psychologiczne i psychoterapię wymagane jest skierowanie od lekarza!!!

Ważne!!!
Przyjmujemy pacjentów z całego województwa śląskiego i nie tylko!!

„Trzymaj się” Program dla dzieci i młodzieży

„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż, a zapamiętam,
pozwól wziąć udział, a zrozumiem…”

Jeśli twoje dziecko po szkole ma wolne popołudnia.
Jeśli chcesz , aby twoje dziecko ciekawie spędziło czas .
Jeśli twoje dziecko wychowuje się w niekorzystnych warunkach.
Zapraszamy do NASZEJ ŚWIETLICY !!!
Zapewniamy opiekę wychowawczą!!!

Świetlica jest otwarta codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 17.30.
Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z Zabrza w wieku 10-15 lat
Zasady przyjęcia do Świetlicy:
Udział w świetlicy jest BEZPŁATNY.
Wymagana jest ZGODA rodzica/opiekuna.
Proponujemy „tydzień próbny”, podczas którego dziecko zapozna się z normami, innymi uczestnikami oraz zwyczajami panującymi w grupie.

Jeśli twoje dziecko zdecyduje się pozostać podpiszemy z nim kontrakt.

Co proponujemy?

 • Dla wszystkich dzieci każdego dnia przewidziany jest podwieczorek. Dzieci uczestniczą w przygotowaniu posiłku, robieniu zakupów.
 • Tworzymy warunki do odrabiania zadań domowych, pomagamy w nauce, czytamy z dziećmi słabo czytającymi, motywujemy dzieci do nauki.
 • Wyrównujemy szanse dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
 • Pomagamy w odreagowaniu napięć (relaksacje, wizualizacje).
 • Staramy się wyeliminować nieprawidłowe zachowania niezgodne z oczekiwaniami grupy.
 • Raz w tygodniu proponujemy SPOŁECZNOŚCI KOREKCYJNE, na których wspólnie ustalamy tygodniowy plan zajęć, dzieci i młodzież współdecydują w kwestiach dla nich istotnych.
 • Proponujemy również ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE, dzięki którym uczymy się słuchać,
  mówić o sobie, do innych i przyjmować informacje zwrotne.

 • Organizujemy aktywnie i ciekawie czas wolny (zabawy z chustą KLANZY, podchody, dyskoteki, gry planszowe).
 • Zachęcamy do zajęć sportowych (tenis stołowy, piłka nożna).
 • Raz w miesiącu wyjeżdżamy do parku wodnego Aquadrom.
 • Organizujemy wyjścia do kina, teatru, w czasie ferii na lodowisko, podczas wakacji obóz terapeutyczny itp.
 • Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia, proponując ciekawe zajęcia artystyczno-twórcze (tzw. „ czarny teatr”), plastyczne (techniki de cupage, Quilling, malowanie na szkle), kulinarne (pieczemy ciasta, babeczki), taneczne.
 • Organizujemy imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Dzień Mamy, Dzień Nauczyciela, Mikołaj itp), spotkania świąteczne, obchodzimy urodziny dzieci, prowadzimy kronikę, dwa razy w roku wystawiamy prace na kiermaszu.

Twoje dziecko na pewno znajdzie u nas coś atrakcyjnego dla siebie!!
Dołożymy wszelkich starań , aby na twarzy Twojego dziecka pojawił się i pozostał UŚMIECH!!!

Stosujemy różnorodne formy oddziaływań, aby pomagać skutecznie, profesjonalnie i w zgodzie z potrzebami oraz oczekiwaniami naszych pacjentów. Osobom zgłaszającym się do nas oferujemy:

 • Psychoterapię indywidualną – stanowi podstawowy rodzaj oddziaływań w przypadku wielu zaburzeń psychicznych oraz jest integralną częścią programu terapeutycznego dla osób uzależnionych. Pozwala na dogłębną analizę swoich trudności i ograniczeń oraz wzmacnianie i rozwijanie mocnych stron. Jej celem jest dokonanie zmiany w obszarze przeżywania i poprawa funkcjonowania.
 • Psychoterapia grupowa – jest to forma terapii dająca możliwość zobaczenia i przepracowania swoich trudności w grupie osób z podobnymi problemami (dotyczącymi uzależnienia lub innych zaburzeń psychicznych). Dzięki pracy grupowej uczestnicy mogą korzystać z doświadczeń innych pacjentów, kształtować umiejętności interpersonalne, uzyskać wsparcie społeczne. Jest szczególnie skuteczną i potrzebną formą leczenia osób uzależnionych oraz używających szkodliwie substancji psychoaktywnych.
 • Psychoterapia w naszym Ośrodku prowadzona jest w nurcie integracyjnym z wykorzystaniem dialogu motywacyjnego, podejścia poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego oraz z elementami innych podejść (systemowego, humanistycznego).
 • Pomoc psychologiczną – jest kierowana do osób, które są w sytuacji kryzysu lub potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z problemami życia codziennego. Koncentruje się na bieżących trudnościach i często ma charakter krótkoterminowy. Z pomocy psychologicznej korzystają także Ci, którzy ze względu na stan zdrowia lub innego rodzaju przeszkody nie mogą regularnie uczestniczyć w psychoterapii indywidualnej bądź grupowej.
 • Poradnictwo psychiatryczne i farmakoterapia – wiele osób potrzebuje, szczególnie na początku leczenia, wsparcia psychiatrycznego i farmakoterapii. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy trudności pacjenta w sposób istotny rzutują na jego stan psychiczny, utrudniając korzystanie z innych form pomocy.
 • Socjoterapia
 • Ponadto w naszej placówce oferujemy diagnostykę medyczną i psychologiczną, pomoc prawną i doradztwo finansowe.

W naszym Ośrodku pracuje zespół osób o zróżnicowanych kwalifikacjach: lekarze psychiatrzy, psychologowie kliniczni, psychoterapeuci PTP, psychoterapeuci uzależnień, pedagodzy. Dzięki temu oferowana pomoc ma charakter kompleksowy i może być dostosowana do zapotrzebowania pacjentów.

Dla zapewnienia wysokich standardów oddziaływań psychologiczno- psychoterapeutycznych zespół ośrodka regularnie uczestniczy w superwizji prowadzonej przez. superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego a także dba o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie pracy terapeutycznej.

Przyjdź i skorzystaj z naszej oferty.
Zapraszamy !!!

 

Pomoc jest bezpłatna!! również dla osób bez ubezpieczenia. Nie wymagamy skierowania!!