Leczenie uzależnień od alkoholu

Alkohol jest substancją psychoaktywną i uzależniającą. Systematyczne picie, spożywanie jednorazowo dużych ilości alkoholu czy też sięganie po alkohol w sytuacji trudnej/ stresowej może prowadzić do rozwoju uzależnienia, co negatywnie wpływa na osobę pijącą jak i jej otoczenie.
Problemy wynikające z uzależnienia czy picia szkodliwego najczęściej wymagają profesjonalnej interwencji – terapeutycznej i medycznej.

 • Jeżeli Twoje picie powoduje szkody zdrowotne, psychiczne bądź społeczne zgłoś się, żeby o tym porozmawiać i rozważyć zmianę swojego wzorca spożywania alkoholu.
 • Jeśli Twoje picie wymyka się spod kontroli i uzyskuje pierwszeństwo przed zachowaniami, które niegdyś były dla Ciebie ważniejsze, zgłoś się i podejmij leczenie, aby zatrzymać błędne koło uzależnienia.
 • Jeśli ktoś z Twoich bliskich pije alkohol w taki sposób, że czujesz się uwikłany w jego problemy, ponosisz konsekwencje picia i nie widzisz dla siebie dobrego rozwiązania, zgłoś się po pomoc dla siebie.

Osoby dorosłe z problemem alkoholowym

Osoby dorosłe z problemem alkoholowym mogą skorzystać z leczenia prowadzonego w

Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Dzienny Oddział Tearpii Uzależnienia od Alkoholu Adam Frąc, Dorota Garus, Edyta Laskowska

Zespół terapeutów: Adam Frąc, Dorota Garus, Edyta Laskowska

W oddziale oferujemy kompleksowe leczenie dla osób borykających się z problemem nadużywania alkoholu, hazardu i innych substancji psychoaktywnych.

Program terapii uwzględnia pracę zarówno nad nadużywaniem, jak i wynikającymi z niego aktualnymi problemami i kryzysami.

Dodatkowymi zaletami programu są:

 • intensywność(zwłaszcza dla osób mających trudności z utrzymywaniem abstynencji)
 • kompleksowość(zapewniamy opiekę terapeutyczną i medyczną)
 • możliwość pracy we względnie stałej grupie(dla osób mających trudności z otwieraniem się przed innymi)
 • możliwość podjęcia leczenia bez konieczności przenoszenia się na ten czas poza miejsce zamieszkania.

Na okres terapii przysługuje zwolnienie lekarskie ułatwiające korzystanie z leczenia osobom pracującym zmianowo, co często mocno utrudnia inne formy leczenia.

 

Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Do poradni mogą zgłosić się po pomoc:

 • osoby z problemem uzależnienia/nadużywania alkoholu
 • osoby z problemem uzależnienia/nadużywania innych substancji
  psychoaktywnych
 • osoby z problemem uzależnienia od hazardu
 • członkowie rodzin/ bliscy osób z problem alkoholowym/narkotykowym/hazardowym

W ramach Poradni proponujemy:

 • poradnictwo psychologiczne
 • psychoterapię indywidualną i grupową
 • konsultacje i leczenie psychiatryczne
 • farmakoterapię
 • możliwość uzyskania skierowania do innych placówek leczniczych

Właściwe leczenie odbywa się w formie psychoterapii grupowej oraz indywidualnej, w sytuacjach uzasadnionych medycznie
z zastosowaniem farmakoterapii.

Korzystamy z kilku wiodących nurtów psychoterapii, mając na celu indywidualizację i optymalizację leczenia poprzez dostosowanie oddziaływań do rodzaju trudności danego pacjenta. W początkowym etapie terapii osób uzależnionych dominuje kierunek behawioralno-poznawczy z zastosowaniem technik wywiadu motywacyjnego. W dalszych etapach leczenia pracujemy w oparciu
o nurt psychoterapii psychodynamicznej zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym. W psychoterapii osób uwikłanych we współuzależnienie łączymy podejście: psychodynamiczne, systemowe i behawioralno-poznawcze.

Psychoterapia dla osób z problemem uzależnienia oraz psychoterapia dla członków rodzin/bliskich są prowadzone w odrębnych programach terapeutycznych.

Oferta terapeutyczna poradni jest skierowana do:

 • osób dorosłych
 • młodzieży z problemem nadużywania/uzależnienia po ukończonym podstawowym programie leczenia w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz innych ośrodkach stacjonarnych terapii uzależnień.

Program terapeutyczny prowadzony w poradni trwa od kilku do kilkunastu miesięcy – zależnie od zgłaszanych problemów i celów leczenia.
Sesje psychoterapii grupowej odbywają się w godzinach popołudniowych (17:00 – 20:00) z częstotliwością raz lub dwa razy w tygodniu. Sesje psychoterapii indywidualnej są prowadzone równolegle z psychoterapią grupową i odbywają się pomiędzy
godz. 8:00 a 17:00 (terminy uzgadniane są indywidualnie z terapeutą prowadzącym).

Kwalifikacja do programu terapeutycznego poprzedzona jest wizytami diagnostycznymi u terapeuty uzależnień i lekarza.
Zazwyczaj trudno jest podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii dlatego można pierwszy raz zgłosić się na wstępną konsultację, aby dokładnie zapoznać się z ofertą Ośrodka i rozważyć skorzystanie z odpowiedniej formy leczenia.

Do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia nie jest wymagane skierowanie lekarskie!

Członkowie rodzin/bliscy osób z problemem alkoholowym mogą skorzystać z leczenia prowadzonego w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia lub Poradni Zdrowia Psychicznego.

Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Do poradni mogą zgłosić się po pomoc:

 • osoby z problemem uzależnienia/nadużywania alkoholu
 • osoby z problemem uzależnienia/nadużywania innych substancji
  psychoaktywnych
 • osoby z problemem uzależnienia od hazardu
 • członkowie rodzin/ bliscy osób z problem alkoholowym/narkotykowym/hazardowym

W ramach Poradni proponujemy:

 • poradnictwo psychologiczne
 • psychoterapię indywidualną i grupową
 • konsultacje i leczenie psychiatryczne
 • farmakoterapię
 • możliwość uzyskania skierowania do innych placówek leczniczych

Właściwe leczenie odbywa się w formie psychoterapii grupowej oraz indywidualnej, w sytuacjach uzasadnionych medycznie
z zastosowaniem farmakoterapii.

Korzystamy z kilku wiodących nurtów psychoterapii, mając na celu indywidualizację i optymalizację leczenia poprzez dostosowanie oddziaływań do rodzaju trudności danego pacjenta. W początkowym etapie terapii osób uzależnionych dominuje kierunek behawioralno-poznawczy z zastosowaniem technik wywiadu motywacyjnego. W dalszych etapach leczenia pracujemy w oparciu
o nurt psychoterapii psychodynamicznej zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym. W psychoterapii osób uwikłanych we współuzależnienie łączymy podejście: psychodynamiczne, systemowe i behawioralno-poznawcze.

Psychoterapia dla osób z problemem uzależnienia oraz psychoterapia dla członków rodzin/bliskich są prowadzone w odrębnych programach terapeutycznych.

Oferta terapeutyczna poradni jest skierowana do:

 • osób dorosłych
 • młodzieży z problemem nadużywania/uzależnienia po ukończonym podstawowym programie leczenia w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz innych ośrodkach stacjonarnych terapii uzależnień.

Program terapeutyczny prowadzony w poradni trwa od kilku do kilkunastu miesięcy – zależnie od zgłaszanych problemów i celów leczenia.
Sesje psychoterapii grupowej odbywają się w godzinach popołudniowych (17:00 – 20:00) z częstotliwością raz lub dwa razy w tygodniu. Sesje psychoterapii indywidualnej są prowadzone równolegle z psychoterapią grupową i odbywają się pomiędzy
godz. 8:00 a 17:00 (terminy uzgadniane są indywidualnie z terapeutą prowadzącym).

Kwalifikacja do programu terapeutycznego poprzedzona jest wizytami diagnostycznymi u terapeuty uzależnień i lekarza.
Zazwyczaj trudno jest podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii dlatego można pierwszy raz zgłosić się na wstępną konsultację, aby dokładnie zapoznać się z ofertą Ośrodka i rozważyć skorzystanie z odpowiedniej formy leczenia.

Do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia nie jest wymagane skierowanie lekarskie!

Poradni zdrowia psychicznego

Osoby doświadczające różnorodnych problemów natury psychicznej takich jak: stany lękowe i depresyjne, trudności w relacjach społecznych czy załamanie na skutek sytuacji stresowych w swoim życiu mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy w Poradni Zdrowia Psychicznego. Oferujemy leczenie (psychiatryczne, pomoc psychologiczną i psychoterapię) dla pacjentów chorujących psychiczne a także tych wszystkich, których problemy psychiczne zaburzają codzienne funkcjonowanie i są źródłem osobistego cierpienia.

 • Jeśli doświadczasz cierpienia psychicznego, masz trudności w życiu osobistym,
  martwisz się o kogoś bliskiego – przyjdź do naszego ośrodka i podziel się swoimi problemami.
 • Jeśli potrzebujesz rozmowy i wsparcia drugiego człowieka, porady psychologa,
  konsultacji psychiatrycznej lub profesjonalnej diagnozy swoich trudności – przyjdź i skorzystaj z pomocy.

Zapraszamy!!!