Leczenie uzależnienia od narkotyków

Można zaryzykować stwierdzenie, że różnego rodzaju środki psychoaktywne są częścią dzisiejszego świata. Dla jednych są one ogromnym złem, dla innych czymś fascynującym lub elementem codziennego życia.

Czasami kontakt z nimi powoduje, że pojawiają się różnego rodzaju trudności. Czasem są to kłopoty w kontaktach z ludźmi, którzy nie akceptują używania narkotyków. Czasem kłopoty z prawem. Zdarza się, że w trakcie używania substancji kogoś niepokoi to, co dzieje się z jego zdrowiem psychicznym lub fizycznym. Bywa też tak, że trudno kontrolować to kiedy i ile się bierze, to co się dzieje w życiu w związku z używaniem narkotyków.

To, co proponujemy to przede wszystkim próba rzeczowej rozmowy o Twojej sytuacji, rozważenie tego, czy potrzebujesz pomocy ? w jakiej formie ?

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

 • Poradnia jest miejscem, gdzie można skorzystać ze wstępnej konsultacji ze specjalistą terapii uzależnień oraz lekarzem psychiatrą. Dzięki nim można dobrać odpowiednią drogę dalszego postępowania.
 • W Poradni również można kontynuować leczenie np. po zakończeniu oddziału dziennego lub terapii w ośrodku całodobowym. Warsztat zapobiegania nawrotom, grupa rozwiązywania problemów osobistych, grupa wsparcia dla młodzieży po terapii uzależnienia – mogą być cenną częścią utrzymywania wcześniej dokonanych zmian w życiu.

więcej informacji Tutaj

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych „Strych”

Terapia w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych przeznaczona jest dla osób uzależnionych bądź nadużywających narkotyków.

Program terapii przewidziany jest na 6 miesięcy.
Celem terapii jest przede wszystkim poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników terapii poprzez:

 • wspieranie w osiągnięciu i utrzymywaniu abstynencji od narkotyków lub ograniczenia ryzyka związanego z ich używaniem
 • trening umiejętności służących radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych
 • pomoc rozwiązywaniu problemów psychologicznych oraz leczenie współistniejących z nadużywaniem substancji psychoaktywnych zaburzeń psychicznych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów w rodzinie, środowisku, problemów prawnych
Ważne!
Zaletą korzystania z terapii w oddziale jest to, że nie trzeba opuszczać miejsca zamieszkania na wiele miesięcy i można kontynuować naukę w szkole, pracę, można nadal być w kontakcie z bliskimi/przyjaciółmi/rodziną.

Grupa dla młodzieży 15-18 lat

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych Grupa dla młodzieży 15-18 lat Piotr Wieczorkowski,Małgorzata Szewczyk, Magda Cyndzas

Zespół terapeutów: Magda Cyndzas, Małgorzata Szewczyk, Piotr Wieczorkowski

Spotkania grupowe odbywają się we wtorki i piątki w godzinach popołudniowych. Od godziny 14.00 pacjenci korzystają z psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji z lekarzem, .

 

Grupa dla dorosłych (powyżej 18 r.ż)

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych Grupa dla dorosłych (powyżej 18 r.żPiotr Wieczorkowski, Agnieszka Polańska, Bożena Stebel-Kowol

Zespół terapeutów: Agnieszka Polańska, Bożena Stebel-Kowol, Piotr Wieczorkowski

Spotkania grupowe odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach popołudniowych. Od godziny 14:00 pacjenci korzystają z psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji z lekarzem.

 

Zasady przyjęcia

1. Pacjent przyjmowany jest na podstawie ważnego skierowania, po uprzednim ustaleniu terminu z terapeutą oddziału.

2. Wymagane dokumenty przy przyjęciu: skierowanie lekarskie, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, dowód osobisty lub inny dowód potwierdzający tożsamość, karta NFZ.

3. W ustalonym terminie pacjent z kompletem dokumentów zgłasza się do Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.

4. W pierwszym dniu leczenia odbywa się spotkanie z terapeutą pracującym w oddziale, w trakcie którego pacjent:
– zostaje poinformowany o zasadach, metodach i celach leczenia,
– otrzymuje informację o nazwisku i roli terapeuty prowadzącego, którego zadaniem jest opieka nad pacjentem w trakcie jego leczenia oraz o wstępnym planie opieki na pierwsze dni pobytu

Pacjent otrzymuje w formie pisemnej kontrakt terapeutyczny, określający zasady opisujące pobyt w oddziale, który omawia wspólnie z terapeutą. Kontrakt sporządzony jest w dwóch kopiach, po akceptacji zostaje podpisany przez pacjenta i terapeutę wprowadzającego. Jedna kopia zostaje dołączona do dokumentacji medycznej pacjenta, drugą otrzymuje pacjent.

Pacjent wyraża pisemnie zgodę na przyjęcie do oddziału i leczenie oraz informuje o ewentualnych osobach, które mogą zasięgać informacji na temat jego leczenia oraz którym może być udostępniona dokumentacja medyczna.

Możliwy kontakt:
poprzez rejestrację lub nr telefonu: 600 883 472

Dołącz do nas na facebooku

Candis - Krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób używających marihunaę oraz haszysz

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Program obejmuje z reguły 10 sesji, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą.

Uwaga!
Terapia jest bezpłatna w ramach kontraktu z NFZ.

Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu Candis.
W naszym Ośrodku realizatorami programu są: Małgorzata Kowalcze- Dyrektor Ośrodka,  Piotr Wieczorkowski -Kierownik Dziennego Oddziału Uzależnienia Od Środków Psychoaktywnych , Urszula Sokalska- specjalista psychoterapii uzależnień.

Więcej informacji o programie: www.candisprogram.pl

"Fred goes net" Program dla nieuzależnionych osób w wieku 14-21 lat

PRZYŁAPANO CIĘ?
… co możesz teraz zrobić?

Bycie notowanym za picie alkoholu bądź używanie narkotyków nie pozostaje bez konsekwencji:

 • szkoła może skierować sprawę do sądu,
 • policja może wszcząć postępowanie karne,
 • sędzia może wydać decyzję o umieszczeniu w ośrodku

Jakby tego było mało trudna sytuacja w domu:

 • kłótnie
 • odebrany telefon
 • schowana klawiatura do kompa
 • no i zakaz wyjścia na dwór …

Możesz poprawić swoją sytuację biorąc udział w programie FRED
ZACZNIJ DZIAŁAĆ już dziś, ZGŁOŚ SIĘ!

Na spotkaniach dowiesz się:

 • Czym ryzykujesz używając alkoholu lub narkotyków?
 • Jakie możesz ponieść konsekwencje prawne?
 • Jak szkodliwe jest Twoje używanie?
 • Jak możesz ograniczyć lub przestać używać?

Na czym polegają zajęcia?

 • Zanim rozpoczną się zajęcia, odbędziesz rozmowę wstępną. Zadzwoń do nas aby ustalić jej termin!
 • Znajdziesz się w grupie liczącej od 5 do 10 uczestników.

Program trwa 8 godzin podzielonych na 2 spotkania, które odbywają się w godzinach popołudniowych.

Po ukończeniu programu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie, jest to dokument ,który możesz pokazać w szkole, na policji czy w Sądzie, i może się on wiązać z wyciągnięciem wobec Ciebie mniejszych konsekwencji.
Projekt realizowany jest w myśl zasady Leczyć zamiast Karać, która przyświeca naszym działaniom.

Gwarantujemy całkowitą dyskrecję!! Prowadzący mają obowiązek zachowania poufności!!!

Udział w programie jest bezpłatny!

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami pod numerem 608 289 332 aby umówić się na spotkanie indywidualne, grupy organizowane są co miesiąc.

Więcej o programie fred goes net na :
strona programu
Fred w mediach______
Profil facebook administrator Małgorzata Szewczyk